chiefage والدین کودکان دوسالگی کودکانه

chiefage: والدین کودکان دوسالگی کودکانه تلویزیون تلویزیون خانواده برنامه های کودکانه

گت بلاگز اخبار اجتماعی استعلامات مورد نیاز جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی مراجع چندگانه گرفته شده است / محسن هاشمی

رئیس شورای شهر گفت: در حال حاضر استعلامات مورد نیاز جهت صدور حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی مراجع چندگانه دریافت شده است است و پیش‌بینی می‌شود به ز

استعلامات مورد نیاز جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی مراجع چندگانه گرفته شده است / محسن هاشمی

محسن هاشمی: استعلامات مورد نیاز جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی مراجع چندگانه گرفته شده

عبارات مهم : ایران

رئیس شورای شهر گفت: در حال حاضر استعلامات مورد نیاز جهت صدور حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی مراجع چندگانه دریافت شده است است و آینده نگری می شود به زودی حکم شهردار صادر و ابلاغ شود.

به گزارش تسنیم، محسن هاشمی رفسنجانی در آخر دومین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران براساس قانون هفته گذشته اقدام به گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران کرد.

استعلامات مورد نیاز جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی مراجع چندگانه گرفته شده است / محسن هاشمی

وی تصریح کرد: برهمین اساس مصوبه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت تایید و ابلاغ از سوی وزارت کشور به این وزارتخانه ارسال شد.

رئیس شورای شهر افزود: مجددا براساس همان قانون اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز اقدام به تعیین سرپرست تا تایید نهایی حکم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کردند و آقای مصطفی سلیمی را به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش کردند.

رئیس شورای شهر گفت: در حال حاضر استعلامات مورد نیاز جهت صدور حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی مراجع چندگانه دریافت شده است است و پیش‌بینی می‌شود به ز

هاشمی گفت: البته خبرهای مثبتی شنیده شده است است که جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشور استعلامات مورد نیاز را از مراجع چندگانه دریافت کرده است که امیدواریم هرچه سریعتر حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر و ابلاغ شود.

وی افزود: براساس قانون طی 10 تا 20 روز باید این عنوان به آخر برسد که امیدواریم با صحبت هایی که با وزیر کشور و وزارت اطلاعات داشته ایم هرچه سریعتر استعلامات مورد نیاز جهت حضور نجفی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران داده شود.

پس از آخر دومین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مصطفی سلیمی به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در دفتر کار شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران حاضر شد.

استعلامات مورد نیاز جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی مراجع چندگانه گرفته شده است / محسن هاشمی

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | محسن هاشمی | هاشمی رفسنجانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog